بَیانِ عَیان

گفتارهای عاقلانه و عارفانه!

بَیانِ عَیان

گفتارهای عاقلانه و عارفانه!
بَیانِ   عَیان
بیان عیان، رسانه ای در حوزه علوم انسانی و در شاخه عرفان و دین است. مردم و جوانان امروز، خواهان تغذیه عقل و جان هستند تا در سایه سار این هوای پاک، جان هایشان را از غبارهای زمانه پاک سازند. عقل آنان را باید با برهان و جانشان را باید با عرفان سیراب کرد نه با خرافه و گزافه.
بیاییم با یکدیگر، محترمانه، صادقانه و در جهت کاهش معضلات، گفتگو کنیم. این تنها راه ممکن برای زیست انسانی است. بیاییم باور کنیم، افرادی که مثل ما فکر نمی کنند، الزاماً دشمن حقیقت نیستند. بیاییم باور کنیم، حقیقت الزاماً در چنگال! ما نیست.

[بیان عیان]

برای آگاهی از بروزرسانی [بیان عیان] لطفا ایمیل خود را در این قسمت وارد کرده و پنجره باز شده را تایید کنید. سپس ایمیل ارسال شده را باز کرده و لینک ارسال را بفشارید

Delivered by FeedBurner

پیوندهای مفید برای علاقمندان و محققان

عِشقْ، شوری در نَهادِ ما نَهاد

 جانِ ما در بوته سودا نَهاد 

گُفتگویی در زبان ما فِکند

 جُستجویی در درون ما نهاد 

داستان دِلبَران آغاز کَرد 

آرزویی در دل شِیدا نهاد (عِراقی)

 

عشق، رنگ یگانگی دارد چراکه عاشق به بیش از یک معشوق دل نمی‌بندد معشوق نیز، بیش از یک عاشق را به حریم خود راه نمی‌دهد پس عشق، مانندِ خدایِ یگانه است...

 [بَیانـِ ـ ـ ـ ـ ـعَیانْ] [گفتارهای عاقلانه و عارفانه]  

رسانه‌ای با محوریت عقل، عرفان و دین  اصول بیان عیان 

یک) دین، منبع شیرینی و حِلاوت است؛ نه ‌ترشرویی و قِساوت. دین به ما می‌آموزد، بهشت آفرین باشیم، نه جهنم افروز. دین، نه مخالفتی با علم و هنر و فرهنگ دارد و نه مخالف شادی و پیشرفت مادی است؛ بلکه می‌آموزد تا عشقِ دیرپای خود به خدا  را از یاد نبریم. اگر دین به دوری از گناه  توصیه کرده است، تنها بدان جهت است که گناه، انسان را  از  عشق به خدا، محروم می کند. 


دو) به زودی ...