بیان عیان

گفتارهایی عارفانه و عاقلانه در فضایی محترمانه!

بیان عیان

گفتارهایی عارفانه و عاقلانه در فضایی محترمانه!
بیان عیان
بیان عیان، رسانه ای در حوزه علوم انسانی و در شاخه عرفان و دین است که دو رسالت مهم دارد. رسالت اول آن، کاوِش روش علمی و مناسب، برای رساندن پیام های عرفانی و دینی به نسل جدید است؛ پیام هایی که همراه با اقدام های عملی و فرهنگی است و در این راه، علاوه بر سیره انبیا و اولیا، به خصوص از سیره امام موسی صدر بهره خواهد برد.
رسالت دوم، ارائه محتوای غنی و علمی در جهت نمایاندن علوم مبارک عرفان، قرآن و برهان است که بی شک در جامعه امروزین ما بسیار غریب است.
مردم و جوانان امروز، خواهان تغذیه عقل و جان هستند تا به مدد آن، دین فرهنگی و فرهنگ دینی و انسانی را تجربه کنند و در سایه سار این هوای پاک، جان هایشان را از غبار زمانه پاک سازند. عقل آنان را باید با برهان، و جانشان را باید با عرفان و قرآن سیراب کرد نه با خرافه و گزافه.

【حسین مازوجی-کارشناسی ارشد تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، طلبه سطح 1 حوزه علمیه قم】

بایگانی

پیوندها

پیوندها

پیوندهای وبسایت «بیان عیان» در حوزه علوم انسانی، متنوع است و تا آنجا که امکان داشته است، از همه افکار و سلیقه ها در پیوندها نشانی یافت می شود. تعداد این پیوندها، به نزدیک 400 پیوند مفید می رسد.

بیان عیان به زودی آغاز می شود...

https://t.me/bayanayan

حسین مازوجی
۳۱ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۲۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

عدالت!
تو چه شرافتی داری...
که حتی دزدان نیز در هنگامه تقسیم مال، «تو را مراعات می کنند...».

bayanayan@ تلگرام

حسین مازوجی
۱۸ خرداد ۹۶ ، ۱۱:۴۸ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر